JS - 身份证验证

JS

var common = {
  //简单的身份证判断
  isIDCard: function (val) {
    var pattern = /(^\d{15}$)|(^\d{17}([0-9]|X)$)/;
    return pattern.test(val);
  },
  //严格的身份证判断,很严格,错一位都不行,亲测有效
  isIdCardNo: function (num){
    var factorArr = new Array(7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1);
    var parityBit = new Array("1", "0", "X", "9", "8", "7", "6", "5", "4", "3", "2");
    var varArray = new Array();
    var intValue;
    var lngProduct = 0;
    var intCheckDigit;
    var intStrLen = num.length;
    var idNumber = num;
    // initialize
    if ((intStrLen != 15) && (intStrLen != 18)) {
      return false;
    }
    // check and set value
    for (i = 0; i < intStrLen; i++) {
      varArray[i] = idNumber.charAt(i);
      if ((varArray[i] < '0' || varArray[i] > '9') && (i != 17)) {
        return false;
      } else if (i < 17) {
        varArray[i] = varArray[i] * factorArr[i];
      }
    }
    if (intStrLen == 18) {
      //check date
      var date8 = idNumber.substring(6, 14);
      if (common.isDate8(date8) == false) {
        return false;
      }
      // calculate the sum of the products
      for (i = 0; i < 17; i++) {
        lngProduct = lngProduct + varArray[i];
      }
      // calculate the check digit
      intCheckDigit = parityBit[lngProduct % 11];
      // check last digit
      if (varArray[17] != intCheckDigit) {
        return false;
      }
    } else {//length is 15
      //check date
      var date6 = idNumber.substring(6, 12);
      if (common.isDate6(date6) == false) {
        return false;
      }
    }
    return true;
  },
  isDate6: function (sDate) {
    if (!/^[0-9]{6}$/.test(sDate)) {
      return false;
    }
    var year, month, day;
    year = sDate.substring(0, 4);
    month = sDate.substring(4, 6);
    if (year < 1700 || year > 2500) {
      return false;
    }
    if (month < 1 || month > 12) {
      return false;
    }
    return true;
  },
  isDate8: function (sDate) {
    if (!/^[0-9]{8}$/.test(sDate)) {
      return false;
    }
    var year, month, day;
    year = sDate.substring(0, 4);
    month = sDate.substring(4, 6);
    day = sDate.substring(6, 8);
    var iaMonthDays = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31];
    if (year < 1700 || year > 2500) {
      return false;
    }
    if (((year % 4 == 0) && (year % 100 != 0)) || (year % 400 == 0)) {
      iaMonthDays[1] = 29;
    }
    if (month < 1 || month > 12) {
      return false;
    }
    if (day < 1 || day > iaMonthDays[month - 1]) {
      return false;
    }
    return true;
  }
}
返回文章列表 打赏
本页链接的二维码
打赏二维码
期待你的评论