el-upload - :before-upload 中 使用接口方法

beforeAvatarUpload (file) {
   let that = this
   return new Promise((resolve, reject) => {
    // 图片不能大于500k
    const isLt500K = file.size / 1024 / 1024 < 5
    let arr = file.name.split('.')
    let type = arr[arr.length - 1]
    let testmsg = /^(jpeg|png|jpg)$/.test(type)
    let name = file.name
    let nameArr = name.split('.')
    let url = '/person/validateIdNo'
    let param = {
     idNo: nameArr[0] || ''
    }
    // eslint-disable-next-line no-unused-vars
    let isName = false
    AxiosApi(url, {}, 'GET', param).then(res => {
     if (res.status === 200) {
      isName = true
      if (!testmsg) {
       that.addVis = false
       MsgShow('error', '请上传jpeg、jpg、png格式的图片!', 2000)
      }
      if (!isLt500K) {
       this.addVis = false
       MsgShow('error', '上传图片大小不能超过5MB!', 3000)
      }
      this.$forceUpdate()
      if (testmsg && isLt500K) {
       resolve()
      } else {
       // eslint-disable-next-line prefer-promise-reject-errors
       reject()
      }
     } else {
      that.addVis = false
      MsgShow('error', '照片名称需要使用用户的正确格式的证件号码 !', 2000)
      this.$forceUpdate()
      // eslint-disable-next-line prefer-promise-reject-errors
      reject()
     }
    })
   })
  },
返回文章列表 打赏
本页链接的二维码
打赏二维码